Ontstaansgeschiedenis

Het eerste idee was om in het bos achter onze woning enkele hotelkamers in de vorm van luxe boomhutten te realiseren, gebaseerd op een bestaand hotel in Zweden. Deze zouden dan tussen de bomen opgehangen worden. De overheid vond het een goed idee, maar de locatie niet. Na een lange zoektocht hebben we tenslotte landgoed Lijftogtsheide, globaal een 15 ha groot bosgebied en gelegen nabij landgoed ´t Zelle, in Hengelo Gld, aangekocht. De houtopstand was uitstekend geschikt voor ons doel.

Inspiratie uit Australiƫ

Tijdens ons verblijf in Australië, onze oudste dochter woont daar, zagen wij op het strand langs de Great Ocean Road een paalwoning staan. Deze recreatiewoning van globaal 8 x 8 meter staat op een betonnen kolom van 20 meter hoog aan de kust. Vanaf de duinen is de woning via een loopbrug bereikbaar.

Deense dennenboom

Googelend op paalwoningen kwamen wij op een site van een Deense architect terecht. Hij had een ontwerp bedacht van een recreatiewoning in de vorm van een dennenboom. Mooi ontwerp om te zien, maar erg onpraktisch qua indeling. Door de schuine kanten gaat er veel ruimte verloren. Voor meer dan twee personen was er geen plek.

Wat ons op deze site ook bijzonder aansprak, was de manier waarop zij zagen hoe een vakantiepark ingericht kan worden. Zij zochten de open plekken op in het bos en plaatsten daar de woningen.

Op Nederlandse bodem

In Nederland worden veel recreatieparken gerealiseerd door stukken bos volledig kaal te kappen waarna dan 20 woningen per hectare worden gebouwd. Iets wat wij beslist niet willen; het lijken dan net woonwijkjes buitenaf. Symbiose tussen natuur en recreatie is ook ons devies. Met deze manier van ontwikkelen gaat slechts een minimum aantal bomen verloren. Al verder denkend kwamen wij toen op het idee om woningen te realiseren in de vorm van een beuk of eik. Een stam van 9 meter hoog, globaal 3,8 x 3,8 meter in oppervlakte, waarop twee verdiepingen worden gerealiseerd met daarin slaapkamers, badkamer, woonkamer en keuken. Op het dak komt een terras met zitje en hottub en in de stam komen een trap en een lift. In totaal worden de boomwoningen globaal 15 meter hoog. De hoogte van de volwassen bomen in het bos variëren tussen de 20 en 35 meter.

Het ontwerp is gedeponeerd en daardoor met copyright beschermd.

Huidige status

In het najaar van 2015 hebben we de open plekken in het bos in kaart gebracht en tijdens het reguliere bosonderhoud op enkele plaatsen nog iets vergroot. Ook zijn ten dele nieuwe paden aangelegd om de bereikbaarheid te verbeteren en aan de noordzijde een paar wallen gerealiseerd met de vrijkomende grond. Tijdens het bosonderhoud, najaar 2015, zijn er globaal 900 bomen gekapt. In het voorjaar van 2016 hebben we 1535 bomen en struiken aangeplant. In januari 2017 nog eens 1.775 stuks. Daarbij zijn overwegend inheemse soorten gebruikt die nog niet in dit bos voorkwamen om zodoende de biodiversiteit te vergroten en om er een mooier en natuurlijker bos van te maken. De sloot die door het bos loopt hebben we wat meer laten slingeren, zodat ook dat een natuurlijker beeld heeft gekregen. De droge zomers van 2018 en 2019 hebben duidelijk hun tol geeist. Eind 2019 moesten daardoor ongeveer 160 dode of nagenoeg dode fijnsparren geruimd worden. Begin 2020 zullen nog eens 500 jonge douglassparren aangeplant worden.

Verder hebben wij veel tijd en energie gestoken in het bestrijden van Amerikaans vogelkers en jonge Amerikaanse eiken. Dit zal de komende jaren nog vaak moeten gebeuren, daar er nog veel kiemkrachtig zaad in de bodem aanwezig is.

Bij elke boomwoning kunnen maximaal twee auto's tijdelijk geparkeerd worden om bagage in of uit te laden. Een heg en overig groen onttrekt ze aan het zicht. Doch deze plekken zijn niet bedoeld voor langdurig parkeren. Op een kleine centrale parkeerplaats bij de ingang kunnen de auto's langdurig geparkeerd worden in een overdekte en afgeschermde voorziening. Liever zien wij de auto's niet in het bos.

Nu is het wachten op de bestemmingswijziging voordat we verder kunnen met de aanleg van het park. Vermoedelijk zal hierover in de raadsvergadering van oktober 2020 beslist worden. Belanghebbenden kunnen nog bezwaren indienen tegen de plannen als deze ter inzage worden gelegd. Wij proberen echter zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de buurtbewoners, zodat mogelijke toekomstige overlast tot een minimum beperkt zal blijven.

Heeft u vragen? Wij horen graag van u. Wij gaan graag met u in gesprek. U kunt ons bellen voor een afspraak, maar mailen mag ook. Gebruik hiervoor de contactpagina.