Over Treehouse Resort

Treehouse Resort wordt een kleinschalig recreatiepark van 15 hectare met daarop, ruim verspreid, slechts 5 boomwoningen. Hier kan men straks recreëren tussen de boomkronen. Vermoedelijk zal de eerste boomwoning pas in 2021 of 2022 gerealiseerd zijn. Dan hopen wij ons Treehouse Resort in de Achterhoek te openen. Het wordt een luxe en comfortabel ontspannings- en vakantieverblijf. Bovenop de stam van negen meter hoogte komen 2 verdiepingen, achthoekig van vorm, met een doorsnede van negen meter. In de stam komen een trap en een lift. In de onderste verdieping komen de slaapvertrekken en de badkamer, in de bovenste de woonkamer en de keuken. Op het dak het terras met hottub. Bovenop zit men op 15 meter hoogte tussen de toppen van de bomen, kijkt men in de kronen met hier en daar een doorkijkje naar wat verder weg.

Vooralsnog is deze site bedoeld om algemene informatie te verstrekken voor belanghebbenden en belangstellenden. De bestemmingsplanwijzigingsprocedure moet nog doorlopen worden en het het is vooraf niet met zekerheid te zeggen dat alle ideeën ongewijzigd worden goedgekeurd door de overheid. Ook kunnen belanghebbenden hun mening nog geven over dit gewijzigde plan als deze ter inzage worden gelegd.

Landelijke ligging

De ligging van het Resort is vlakbij landgoed ’t Zelle, gelegen tussen Ruurlo en Hengelo. Het stuk bos heeft vroeger nog deel uitgemaakt van het landgoed. Het heeft een gevarieerde en volwassen houtopstand van zowel loof- als naaldbomen.  

Hier en daar is in de winter van 2015 - 2016 tijdens regulier bosonderhoud gekapt, maar wij maken zoveel mogelijk gebruik van de bestaande open plekken om het resort vorm te geven. In het voorjaar van 2016 zijn er nog andere, inheemse boom- en struiksoorten aangeplant om de biodiversiteit te bevorderen en het bos nog aantrekkelijker te maken. Om het verlies van 3.303 m2 bosgrond te compenseren, wordt er elders in de gemeente Bronckhorst 54.647 m2 nieuwe natuur aangelegd.