Over Treehouse Resort

Treehouse Resort wordt een kleinschalig recreatiepark van 15 hectare met daarop, ruim verspreid, slechts 20 boomwoningen. Hier kan men straks recreëren tussen de boomkronen. Als het aan ons ligt, kan dat in de loop van 2017 al. Dan hopen wij ons Treehouse Resort in de Achterhoek te openen. Het wordt een luxe en comfortabel ontspannings- en vakantieverblijf. Bovenop de stam van negen meter hoogte komen 2 verdiepingen, achthoekig van vorm, met een doorsnede van negen meter. In de stam komen een trap en een lift. In de onderste verdieping komen de slaapvertrekken en de badkamer, in de bovenste de woonkamer en de keuken. Op het dak het terras met hottub. Bovenop zit men op 15 meter hoogte tussen de toppen van de bomen, kijkt men in de kronen met hier en daar een doorkijkje naar wat verder weg.

Vooralsnog is deze site bedoeld om algemene informatie te verstrekken voor belanghebbenden en belangstellenden. De bestemmingsplanwijzigingsprocedure moet nog doorlopen worden en het het is vooraf niet met zekerheid te zeggen dat alle ideeën ongewijzigd worden goedgekeurd door de overheid. Ook kunnen belanghebbenden straks nog hun mening geven over de plannen als deze ter inzage worden gelegd. Dit wordt voor begin 2017 verwacht.

 
Een optimale beleving van de natuur

Landelijke ligging

De ligging van het Resort is vlakbij landgoed ’t Zelle, gelegen tussen Ruurlo en Hengelo. Het stuk bos heeft vroeger nog deel uitgemaakt van het landgoed. Het heeft een gevarieerde en volwassen houtopstand van zowel loof- als naaldbomen.  

Hier en daar is de afgelopen winter tijdens regulier bosonderhoud wat gekapt, maar wij maken zoveel mogelijk gebruik van de bestaande open plekken om het resort vorm te geven. In het voorjaar van 2016 zijn er nog andere, inheemse boom- en struiksoorten aangeplant om de biodiversiteit te bevorderen en het bos nog aantrekkelijker te maken. Om het verlies van globaal 1.500 m2 bosgrond te compenseren, wordt er elders in de gemeente Bronckhorst 90.000 m2 nieuwe natuur aangelegd.