Onderstaande rapporten vormen de basis voor de bestemmingsplanwijziging.

Geuronderzoek.

Geuronderzoek.pdf

Onderbouwing marktbehoefte en economische uitvoerbaarheid

Rapport marktonderzoek.pdf

Lichtonderzoek

Lichtonderzoek.pdf

Overzicht besluiten Wet natuurbescherming

Overzicht besluiten Wet natuurbescherming tm 17 mei 2017.pdf

Visie Nederlandse overheid op natuur.

Ga aan de slag met de natuur.pdf

Wat is geïntegreerd bosbeheer?

Geïntegreerd bosbeheer.pdf