Onderstaande rapporten vormen de basis voor de bestemmingsplanwijziging.

Verbeelding

Verbeelding.pdf

Onderbouwing marktbehoefte en economische uitvoerbaarheid

Toelichting_Bijlage 8 Onderbouwing marktbehoefte en economische uitvoerbaarheid.pdf

Visie Nederlandse overheid op natuur.

Ga aan de slag met de natuur.pdf

Wat is geïntegreerd bosbeheer?

Geïntegreerd bosbeheer.pdf